e7ac1e8d119078534014cab9c6cfc1f9 - 18/07/2016 - 16:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, mei 5, 2014

Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013
Inwerkingtreding op 12 september 2014 

afval
afval (vervoer)
gevaarlijk afval
internationale overeenkomst
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans