66ede5341be5151c28c6da3c4b8409f5 - 14/11/2016 - 12:22

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, november 4, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1928 betreffende de bepaling van de vervoerde vracht voor andere categorieën schepen dan passagiersschepen, roroschepen en containerschepen overeenkomstig verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer 
Inwerkingtreding op 25 november 2016
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans