ed220cd3d586e986833e53099ccf2e7c - 26/04/2017 - 11:09

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 10, 2009

BBR tot wijziging van, wat batterijen en accu's evenals afgedankte batterijen en accu's betreft, het BBR van 18 juli 2002 inzake de invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering, van het BBR van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen en tot opheffing van het BBR van 17 juni 1993 betreffende de batterijen en accu's die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten

Inwerkingtreding op 2 januari 2010

afval
productnormen
autowrak
batterij
geneesmiddel
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
ingedeelde inrichting
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans