ed580e0f2cb58d68f8d0f670c3634292 - 02/02/2016 - 16:05

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 18, 2015
BBR tot wijziging van het besluit van de BBR van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende
Inwerkingtreding op 23 januari 2016
energie
energie (markt/distributie)
Ook beschikbaar in: Frans