ed89209a2eaef8e3be631b0dc715a049 - 27/04/2017 - 09:59

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, april 10, 2008

BBR betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest

Inwerkingtreding op 1 juli 2008

afval
lucht
producten
uitbatingsvoorwaarden
vergunning
water
asbest
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans