63a1bd9e950add87b7d0aa4673c981f9 - 21/03/2017 - 17:30

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
zondag, november 6, 2016
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik
Inwerkingtreding op 2 februari 2017
financiën
toelage
Ook beschikbaar in: Frans