f01beeac16d0e9bc9597e69d85492f7d - 19/09/2016 - 15:32

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juni 30, 2016
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-648/13.
Niet-nakoming ; milieu ; waterbeleid van de Europese Unie ; richtlijn 2000/60/EG ; monitoring van de ecologische en de chemische toestand van oppervlaktewater ; stroomgebiedsbeheersplannen
 
water
inbreuk
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans