f18c50dd1b8ba7d987a65aa92a280ced - 25/11/2015 - 10:47

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 24, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2174 van de Commissie betreffende het indicatieve compendium van milieugoederen en -diensten, het formaat voor de indiening van gegevens voor Europese milieu-economische rekeningen en de nadere regelingen, de opzet en de periodiciteit van de kwaliteitsverslagen uit hoofde van verordening (EU) nr. 691/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese milieu-economische rekeningen
Inwerkingtreding op 15 december 2015
financiën
informatie
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans