f4f7ecc7c0563f74485fa98caa63546f - 10/03/2017 - 09:49

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
Ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies
Inwerkingtreding op 6 januari 2017
financiën
uitbatingsvoorwaarden
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans