f72d034dd038b73c9b7875b59fa537ba - 19/07/2016 - 17:10

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, mei 13, 2015
KB houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan de OSPAR Commission in het kader van het OSPAR Verdrag
Inwerkingtreding op 12 juni 2015  
financiën
producten
water
internationale overeenkomst
toelage
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans