f77329dc57f46df3022173fa50a1b40d - 19/04/2017 - 16:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 7, 2012

MB tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, openbare netheid en ontwikkelingssamenwerking

Inwerkingtreding op 7 december 2012

afval
algemeen
Ook beschikbaar in: Frans