f84d01ccee1b86a90d2768db661baed9 - 05/07/2016 - 10:02

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, december 1, 2015
Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
toelatingen, erkenningen, registraties
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans