e68788e7c9dd7064e3feb6350759748d - 02/02/2016 - 14:27

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 3, 2015
Ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiend uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage ervan, gedaan te Nagoya (Japan) op 29 oktober 2010
Inwerkingtreding op 21 december 2015
fauna en flora
toelage
Ook beschikbaar in: Frans