8f539029e501d3b60518a3a44df3b3bf - 28/11/2016 - 16:26

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
vrijdag, november 25, 2016
Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I in toepassing van artikel 73 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
toelatingen, erkenningen, registraties
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans