6a9c2c65cab9dddfe8c833b4eca4551a - 22/03/2017 - 11:25

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, november 24, 2016
Besluit houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water
Inwerkingtreding op 18 december 2016      
water
water-drinkwater
water-grondwater
Ook beschikbaar in: Frans