Gedelegeerde verordening (EU) 2015/1094 van de Commissie houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van professionele koelbewaarkasten betreftInwerkingtreding op 28 juli 2015 - 08/07

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, mei 5, 2015
Gedelegeerde verordening (EU) 2015/1094 van de Commissie houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van professionele koelbewaarkasten betreft
Inwerkingtreding op 28 juli 2015
energie
informatie
elektriciteit (toestel)
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Ook beschikbaar in: Frans