Gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186 van de Commissie houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van toestellen voor lokale ruimteverwarming betreftInwerkingtreding op 10 a 2015 -

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, april 24, 2015
Gedelegeerde verordening (EU) 2015/1186 van de Commissie houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van toestellen voor lokale ruimteverwarming betreft
Inwerkingtreding op 10 a 2015
energie
informatie
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans