HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-148/14 - 06/07/2015 - 15:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, april 29, 2015
HJEG. Arrest van het Hof. Zaak C-148/14
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht ; Duitsland ; Bundesrepublik Deutschland/ Nordzucker AG ; prejudiciële verwijzing ; milieu ; richtlijn 2003/87/EG ; regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie ; vaststelling van de omvang van de verplichting om emissierechten in te leveren ; sancties ; artikel 16, leden 1 en 3
energie
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans