2633db9ccfd2bb514bd5c48affdf95c8 - 19/07/2016 - 15:44

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, april 28, 2015
KB tot wijziging van het KB van 27 maart 2009 inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu's, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten
Inwerkingtreding op 31 mei 2015
afval
informatie
producten
productnormen
batterij
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans