3ef32212cabbf79ccbdfa5bab343acb0 - 19/07/2016 - 15:36

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, mei 13, 2015
KB houdende toekenning van de financiële bijdrage 2015 van het Koninkrijk België aan het UNEP Trust Fund in het kader van het ASCOBANS Akkoord
Inwerkingtreding op 7 juni 2015
fauna en flora
financiën
internationale overeenkomst
toelage
Ook beschikbaar in: Frans