95887f77db02627f1e829b2f1a1c0c63 - 06/08/2015 - 17:04

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, april 13, 2015
MB dat aan de THV Mermaid een machtiging verleent voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank verleend
Inwerkingtreding op 9 mei 2015
toelatingen, erkenningen, registraties
energie
energie_vergunning
Ook beschikbaar in: Frans