27e97c34df97101dbab3df70d983ddc1 - 20/07/2016 - 14:00

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juli 15, 2015
MB houdende uitvoering van de artikelen 7, § 4, en 53, § 1, 3°, c) en d), van het KB van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit
Inwerkingtreding op 2 august 2015
energie
financiën
belastingen
elektriciteit
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans