9309599db7b0e42138b4035a015063c7 - 20/07/2016 - 14:14

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 9, 2015
Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval
Inwerkingtreding op 1 juli 2015
afval
samenwerkingsakkoord
Ook beschikbaar in: Frans