b15f7f8d82a513cc7c668a01e491ce9e - 25/04/2017 - 12:50

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 2, 2015
Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiële bijdragen aan deze organisatie
Entrée en vigueur le 20 juli 2015
duurzame ontwikkeling
energie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans