Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnenInwerkingtreding op 31 juli 2015 - 13/07/2015 - 11:3

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juli 10, 2015
Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
Inwerkingtreding op 31 juli 2015
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans