Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1116 van de Commissie tot goedkeuring van de basisstof lecithinen overeenkomstig verordening (EG) nr. - 10/07/2015 - 10:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 9, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1116 van de Commissie tot goedkeuring van de basisstof lecithinen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 30 juli 2015
productnormen
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans