Uitvoeringsverordening (EU) 2015/864 van de Commissie  tot wijziging van verordening (EG) nr. - 19/06/2015 - 10:29

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juni 4, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/864 van de Commissie  tot wijziging van verordening (EG) nr. 340/2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Inwerkingtreding op 25 juni 2015
 
financiën
producten
belastingen
gevaarlijke stof
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans