Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931 van de Commissie tot wijziging en rectificatie van verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. - 19/06/2015 - 11:16

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, juni 17, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931 van de Commissie tot wijziging en rectificatie van verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft
Inwerkingtreding op 8 juli 2015
 
duurzame ontwikkeling
informatie
producten
Ook beschikbaar in: Frans