Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE  du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solideEntrée en vigueur le

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, april 28, 2015
Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de eisen inzake ecologisch ontwerp voor verwarmingsketels voor vaste brandstoffen betreft
Inwerkingtreding op 10 august 2015
energie
informatie
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans