Verordening (EU) 2015/870 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. - 19/06/2015 - 10:34

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juni 5, 2015
Verordening (EU) 2015/870 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, wat de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten betreft
Inwerkingtreding op 26 juni 2015
Toepassing met ingang van 5 februari 2015

 
fauna en flora
dier
Ook beschikbaar in: Frans