8df3f9ca85efdeb1d9f53dbad7069920 - 20/07/2016 - 14:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juli 8, 2015
Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
Inwerkingtreding op 26 juli 2015
energie
energie (markt/distributie)
gas
Ook beschikbaar in: Frans