e250ac7f6e24b788f97ddf9d6fb2912e - 19/07/2016 - 16:35

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juni 28, 2015
Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie
Inwerkingtreding op 6 juli 2015
energie
straling
elektriciteit
ioniserende straling
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans