Disclaimer, auteursrechten en privacy

Voor het beleid van het gebruik van deze site brucodex.brussels wordt verwezen naar de bepalingen over dit onderwerp op de website impulse.brussels.