Disclaimer, auteursrechten en privacy

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Voor het beleid van het gebruik van deze site brucodex.brussels wordt verwezen naar de bepalingen over dit onderwerp op de website impulse.brussels.