10057

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, augustus 17, 2013
Wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 27 februari 2012
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans