AGB portant désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de la charge environnementale prévue dans l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'éner

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 11, 2013
BBR tot aanwijzing van ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing
lucht
duurzame ontwikkeling
energie
financiën
informatie
mobiliteit
vergunning
sanctie
bouw/gebouw
verwarming
klimaat
BWLKE
elektriciteit
milieueffecten
inbreuk
EPB
gevaarlijke stof
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans