10084

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 30, 2013
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 76/2013
Prejudiciële vraag ; wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte ; artikelen 10 en 11 van de Grondwet, algemene beginselen van rechtszekerheid en rechten van de verdediging ; datum vanaf dewelke de termijn loopt om hoger beroep in te stellen ; geen schending
planning
onteigening
Ook beschikbaar in: Frans