10085

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, augustus 30, 2013
KB tot wijziging van het KB van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Inwerkingtreding op 20 september 2013
afval
productnormen
producten
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans