10089

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 18, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-515/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; toegang van publiek tot milieu-informatie ; richtlijn 2003/4/EG ; bevoegdheid van lidstaten om organen die optreden in wetgevende hoedanigheid uit te sluiten van begrip overheidsinstantie als bedoeld in deze richtlijn ; grenzen
informatie
Ook beschikbaar in: Frans