10093

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, februari 18, 2013
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie ter aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft
Inwerkingtreding op 26 september 2013
energie
informatie
verwarming
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans