d4f58c7dd7680ecba004a3885e999c54 - 14/11/2016 - 11:55

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, juli 26, 2013
Ordonnantie tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit
Wijziging van de Ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
Wijziging van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening van 9 april 2004
Inwerkingtreding op 13 september 2013

Hieronder vindt u een geconsolideerde versie van het WBRO, opgemaakt door het Bestuur ruimtelijke ordening en huisvesting (BROH)
planning
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans