10102

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, juni 25, 2013
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 837/2013 van de Commissie tot wijziging van bijlage III van verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de informatievereisten voor toelating van biociden
Inwerkingtreding op 23 september 2013
producten
informatie
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans