10103

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 27, 2013
KB tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (CITES)
Inwerkingtreding op 12 september 2013
financiën
fauna en flora
internationale overeenkomst
groenruimte
toelage
dier
Ook beschikbaar in: Frans