10129

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, augustus 14, 2013
Verordening (EU) nr. 782/2013 van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij verordening (EU) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur
Inwerkingtreding op 4 september 2013
duurzame ontwikkeling
Ook beschikbaar in: Frans