10133

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, augustus 7, 2013
Verordening (EU) nr. 758/2013 van de Commissie houdende rectificatie van bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
Inwerkingtreding op 13 augustus 2013
producten
informatie
gevaarlijk afval
verpakking
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
autowrak
Ook beschikbaar in: Frans