10138

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, juli 29, 2013
Verordening (EU) nr. 750/2013 van de Commissie van 29 juli 2013 tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer
Inwerkingtreding op 10 augustus 2013
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans