10149

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 25, 2013
Verordening (EU) nr. 715/2013 van de Commissie tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt
Inwerkingtreding op 15 augustus 2013
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans