10197

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, mei 29, 2013
KB betreffende de bescherming van proefdieren
Opheffing van het KB van 6 april 2010 betreffende de bescherming van proefdieren
Wijziging van het
KB van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven
Inwerkingtreding op 10 juli 2013

Erratum
fauna en flora
dier
Ook beschikbaar in: Frans