10245

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juni 20, 2013
Ordonnantie betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
Opheffing van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de beperking van het gebruik van pesticiden door de beheerders van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opheffing van artikel 38 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud
Gedeeltelijke inwerkingtreding op 21 juni 2013
fauna en flora
producten
groenruimte
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans