10262

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, mei 21, 2013
Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van beschikking nr. 280/2004/EG
Inwerkingtreding op 8 juli 2013
lucht
informatie
klimaat
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans