10282

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, april 18, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-463/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; richtlijn 2001/42/EG ; beoordeling van gevolgen voor milieu van bepaalde plannen en programma's ; vaststelling welk soort plannen aanzienlijke milieueffecten kan hebben ; bindende plannen voor interne stedenbouwkundige ontwikkeling die krachtens nationale wettelijke regeling zijn vrijgesteld van milieubeoordeling ; onjuiste beoordeling van kwalitatieve voorwaarde voor interne stedenbouwkundige ontwikkeling ; niet van belang voor geldigheid van bindend ontwikkelingsplan ; afbreuk aan nuttig effect van richtlijn
informatie
milieueffecten
Ook beschikbaar in: Frans